Terapeuttinen harjoittelu1Terapeuttisella harjoittelulla tarkoitetaan asiakkaan kuntouttamista aktiivisilla ja toiminnallisilla menetelmillä. Sillä vaikutetaan asiakkaan fyysisiin ominaisuuksiin, kipuun, kehon hallintaan.

Fysioterapeutti ohjaa harjoittelua yksilöllisesti. Terapeuttisilla harjoitteilla ylläpidetään tai parannetaan terapian tavoitteista riippuen esim. hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, lihasvoimaa- tai kestävyyttä, nivelten liikkuvuutta tai motorisia taitoja, kuten kävelyä tai tasapainoa. Harjoittelun tukena käytetään erilaisia laitteita ja välineitä.