Veteraanikuntoutusta annetaan vuosien 1939-1945 sotiin osallistuneiden henkilöiden ja heidän puolisoidensa toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi avomuotoisena kuntoutuksena joko vastanotolla tai kotikäynteinä. Kuntoutusta saavalla rintamaveteraanilla tulee olla rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus.
Seniorikuntoutusta …..