Neurologinen kuntoutus pyrkii parantamaan vaikeavammaisen asiakkaan ja kuntoutujan liikunta- ja toimintakykyä, selviytymistä päivittäisistä toiminnoista sekä vaikuttamaan elämänlaatuun positiivisesti.
Asiakaskuntaamme kuuluvat mm. kehitysvammaiset aikuiset, MS, aivohalvaus, selkäydinvammat, aivovammat, Cp-vammat, lihasdystrofiat, ALS, IOSCA .
Fysioterapiasuunnitelma laaditaan yhdessä kuntoutujan sekä mahdollisesti omaisten kanssa. Käytämme erilaisia standardoituja mittareita liikunta- ja toimintakyvyn arvioimisessa ja seuraamisessa.

Fysioterapia on eräs vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen osa-alue. Kela järjestää ja kustantaa tätä kuntoutusta alle 65-vuotiaille henkilöille, terveydenhuollossa laaditun kuntoutussunnitelman pohjalta.Fysioterapian tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä niin, että hän kykenee toimimaan ja selviytymään elinympäristössään mahdollisimman hyvin.
Kuntoutussuunnitelman pohjalta laaditaan kuntoutujan kanssa yhdessä ja mahdollisuuksien mukaan hänen omaisensa/läheisenä kanssa konkreettiset ja yksilölliset tavoitteet hänen omien voimavarojensa ja ongelmiensa laadun mukaan. Fysioterapia perustuu siis fysioterapiasuunnitelmaan ja sen sisältöön kuuluu mm. fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta, yksilöllinen terapeuttinen harjoittelu sekä manuaaliset ja fysikaaliset terapiat.

Fysioterapiaprosessin aikana terapian sisältö perustuu kuntoutujan toimintakyvyn muutoksiin. Fysioterapian vaikuttavuuden arvioinnin välineenä käytämme yleisesti hyväksyttyjä ja standardoituja mittareita.
Kuntoutujan terapian toteuksesta tehdään palaute kuntoutujalle.